Συντελεστές Βαρύτητας

Συντελεστές Βαρύτητας


Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις σχολές στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα ανωτέρω Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

A.Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού (1,3) β) Ιστορία Προσανατολισμού (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (απώλεια μορίων)

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) β) Νεοελληνική Γλώσσα με συντελεστή (0,4)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

2ο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού (1,3) β) Φυσική Προσανατολισμού (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής

α) Βιολογία Προσανατολισμού (1,3) β) Χημεία Προσανατολισμού (0,7)

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

α) Μαθηματικά Προσανατολισμού (1,3) β) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (0,7)

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (απώλεια μορίων)

α) Βιολογία Γενικής Παιδείας (0,9) β) Νεοελληνική Γλώσσα (0,4)