Ομάδες Προσανατολισμού

Ομάδες Προσανατολισμού


1ο Πεδίο

Ανθρωπιστικών - Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών

Έκθεση
Αρχαία Ελληνικά (1,3)
Ιστορία Προσ. (0,7)
Λατινικά

3ο Πεδίο

Επιστημών Υγείας & Ζωής
(απώλεια μορίων)

Έκθεση (0,4)
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία Προσ.
Βιολογία Γ.Π. (0,9)

Ένας υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί σε 4 μαθήματα και να δηλώσει σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου, ή να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές από δύο πεδία.

2ο Πεδίο

Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Έκθεση
Φυσική Προσ. (0,7)
Χημεία
Μαθηματικά Προσ. (1,3)

3ο Πεδίο

Επιστημών Υγείας & Ζωής

Έκθεση
Φυσική Προσ.
Χημεία (0,7)
Βιολογία Προσ. (1,3)

Ένας υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί σε 4 μαθήματα και να δηλώσει σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου, ή να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές από δύο πεδία.

4ο Πεδίο

Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής

Έκθεση
Μαθηματικά (1,3)
Προγραμματισμός
Α.Ο.Θ. (0,7)

3ο Πεδίο

Επιστημών Υγείας & Ζωής
(απώλεια μορίων)

Έκθεση (0,4)
Μαθηματικά
Προγραμματισμός
Βιολογία Γ.Π. (0,9)

Ένας υποψήφιος μπορεί να εξεταστεί σε 4 μαθήματα και να δηλώσει σχολές του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου, ή να εξεταστεί σε πέντε μαθήματα και να δηλώσει σχολές από δύο πεδία.


Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.
Με τις αλλαγές που έκανε η νέα πολιτική ηγεσία αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να διεκδικήσει σχολές και από άλλο ένα επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να επιλέξει και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού).
Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ( με εξέταση σε 4 μαθήματα) ή τα δύο επιστημονικά πεδία ( με εξέταση σε 5 μαθήματα) στα οποία θα έχουν πρόσβαση.
Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, όπως εξηγείται αναλυτικά παραπάνω.
Πράγματι με τα όσα ανακοινώθηκα χθες διαπιστώνουμε ότι εκτός από τους μαθητές της Θετικής και οι μαθητές της Θεωρητικής και της Οικονομίας και Πληροφορικής μπορούν να επιλέξουν τμήματα του 3ου πεδίου με μειωμένα όμως μόρια γεγονός που θα τους οδηγεί σε χαμηλόβαθμα τμήματα των ΑΕΙ και σε ΤΕΙ.
Με όσα έχουν ανακοινωθεί προκύπτει ότι οι μαθητές της Θεωρητικής και της Θετικής δε μπορούν να δηλώσουν τμήματα που θα ενταχθούν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Τα μαθήματα κατεύθυνσης θα είναι 5 αλλά δεν θα είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων προσανατολισμού θα είναι 15 ώρες. Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι παραπλήσιες με αυτές των μαθημάτων της Γ Λυκείου του 2014-15.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας θα εξάγεται από 4 μαθήματα ακόμα και αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί σε 5 μαθήματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 5ο μάθημα, που θα διευρύνει τις επιλογές, δεν θα επηρεάζει τη βαθμολογία του άλλου επιστημονικού πεδίου. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί δίνουμε το ακόλουθο παράδειγμα που αφορά υποψήφιο της Θεωρητικής που επιθυμεί εισαγωγή στις σχολές των ανθρωπιστικών σπουδών και στα παιδαγωγικά.
Δείτε την τρέχουσα Εξεαστέα Ύλη παρακάτω: