Υπολογισμός μορίων

Υπολογισμός μορίων
Μόρια 2ου Πεδίου

Μόρια 3ου Πεδίου

Μόρια 4ου Πεδίου

Υπενθυμίζουμε οτι με το νέο σύστημα εισαγωγής ΔΕΝ προσμετράται ο προφορικός βαθμός για τον υπολογισμό των μορίων εισαγωγής.