Νέο Λύκειο

Νέο Λύκειο


Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Ιστορία

Λατινικά

1ο Πεδίο
Ανθρωπιστικών - Νομικών & Κοινωνικών Σπουδών

Μάθημα Βαρύτητα
Αρχαία Ελληνικά 1,3
Ιστορία Προσ. 0,7

Βιολογία Γενικής

3ο Πεδίο
Επιστημών Υγείας & Ζωής

Μάθημα Βαρύτητα
Βιολογία Γενικής 0,9
Νεοελληνική Γλώσσα 0,4

Μαθηματικά Γενικής

4ο Πεδίο
Επιστημών Εκπαίδευσης

Μάθημα Βαρύτητα
Νεοελληνική Γλώσσα 1,3
Μαθηματικά Γενικής 0,7

Τα 3 πρώτα μαθήματα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Από τα υπόλοιπα μαθήματα ο μαθητής μπορεί να επιλέξει 1 ή 2. Με την επιλογή των μαθημάτων "ξεκλειδώνονται" οι σχολές στο αντίστοιχο πεδίο. Η πρόσβαση στο πεδίο αυτό θα γίνει με βάση τους συντελεστές βαρύτητας όπως φαίνονται παραπάνω.

Χημεία
Φυσική
Ελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά Προσ.

2ο Πεδίο
Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών

Μάθημα Βαρύτητα
Μαθηματικά Προσ. 1,3
Φυσική Προσ. 0,7

Βιολογία Προσ.

3ο Πεδίο
Επιστημών Υγείας & Ζωής

Μάθημα Βαρύτητα
Βιολογία Προσ. 1,3
Χημεια Προσ. 0,7

Ιστορία Γενικής

4ο Πεδίο
Επιστημών Εκπαίδευσης

Μάθημα Βαρύτητα
Νεοελληνική Γλώσσα 1,3
Ιστορία Γενικής 0,7

Τα 3 πρώτα μαθήματα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Από τα υπόλοιπα μαθήματα ο μαθητής μπορεί να επιλέξει 1 ή 2. Με την επιλογή των μαθημάτων "ξεκλειδώνονται" οι σχολές στο αντίστοιχο πεδίο. Η πρόσβαση στο πεδίο αυτό θα γίνει με βάση τους συντελεστές βαρύτητας όπως φαίνονται παραπάνω.

Μαθηματικά
Προγραμματισμός
Ελληνική Γλώσσα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

5ο Πεδίο
Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα Βαρύτητα
Μαθηματικά Προσ. 1,3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 0,7

Βιολογία Γενικής

3ο Πεδίο
Επιστημών Υγείας & Ζωής

Μάθημα Βαρύτητα
Βιολογία Γενικής 0,9
Νεοελληνική Γλώσσα 0,4

Ιστορία Γενικής

4ο Πεδίο
Επιστημών Εκπαίδευσης

Μάθημα Βαρύτητα
Νεοελληνική Γλώσσα 1,3
Ιστορία Γενικής 0,7

Τα 3 πρώτα μαθήματα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ. Από τα υπόλοιπα μαθήματα ο μαθητής μπορεί να επιλέξει 1 ή 2. Με την επιλογή των μαθημάτων "ξεκλειδώνονται" οι σχολές στο αντίστοιχο πεδίο. Η πρόσβαση στο πεδίο αυτό θα γίνει με βάση τους συντελεστές βαρύτητας όπως φαίνονται παραπάνω.


Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να δώσουν εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα και να είναι υποψήφιοι/ες σε ένα μόνο Επιστημονικό Πεδίο.
Με τις αλλαγές που έκανε η νέα πολιτική ηγεσία αν κάποιος μαθητής επιθυμεί να διεκδικήσει σχολές και από άλλο ένα επιστημονικό πεδίο θα πρέπει να επιλέξει και ένα 5ο μάθημα (Γενικής Παιδείας ή Ομάδας Προσανατολισμού).
Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξάρτητα από την ομάδα προσανατολισμού, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τρία επιστημονικά πεδία το ένα ( με εξέταση σε 4 μαθήματα) ή τα δύο επιστημονικά πεδία ( με εξέταση σε 5 μαθήματα) στα οποία θα έχουν πρόσβαση.
Στον υπολογισμό των μορίων, δύο από τα τέσσερα μαθήματα που θα αντιστοιχούν σε ένα Επιστημονικό Πεδίο θα έχουν αυξημένο συντελεστή βαρύτητας, όπως εξηγείται αναλυτικά παραπάνω.
Πράγματι με τα όσα ανακοινώθηκα χθες διαπιστώνουμε ότι εκτός από τους μαθητές της Θετικής και οι μαθητές της Θεωρητικής και της Οικονομίας και Πληροφορικής μπορούν να επιλέξουν τμήματα του 3ου πεδίου με μειωμένα όμως μόρια γεγονός που θα τους οδηγεί σε χαμηλόβαθμα τμήματα των ΑΕΙ και σε ΤΕΙ.
Εκτός από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, των Επιστημών Υγείας, οι μαθητές και των τριών κατευθύνσεων μπορούν να εισαχθούν, ανάλογα με το μάθημα που θα επιλέξουν, σε τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου, στις παιδαγωγικές σπουδές. Πιθανόν να μην υπάρχει απώλεια μορίων καθώς αυτό δεν αναφέρεται από το Υπουργείο Παιδείας όπως συμβαίνει με το 3ο Επιστημονικό Πεδίο όπου και διευκρινίζεται ότι οι μαθητές της Θεωρητικής και της Οικονομίας-Πληροφορικής θα εισάγονται με μειωμένα μόρια
Με όσα έχουν ανακοινωθεί προκύπτει ότι οι μαθητές της Θεωρητικής και της Θετικής δε μπορούν να δηλώσουν τμήματα που θα ενταχθούν στο 5ο Επιστημονικό Πεδίο (Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής)
Στο 3ο επιστημονικό και 4ο επιστημονικό Πεδίο μπορούν να εισαχθούν οι μαθητές όλων των κατευθύνσεων ανάλογα με το μάθημα που θα επιλέξουν. Οι μαθητές της Θεωρητικής δε μπορούν να επιλέξουν το 2ο (Τεχνολογικές – Θετικές Σπουδές) και το 5ο πεδίο ( Οικονομίας και Πληροφορικής). Οι μαθητές της Θετικής με τη σειρά τους δε μπορούν να επιλέξουν το 5ο πεδίο ( Οικονομίας και Πληροφορικής) και το 1ο Πεδίο ( Ανθρωπιστικές Σπουδές). Τέλος οι μαθητές της Οικονομίας – Πληροφορικής δε μπορούν να επιλέξουν το 1οΠεδίο (Ανθρωπιστικές Σπουδές) και το 2ο Πεδίο ( Θετικές , Τεχνολογίας).
Τα μαθήματα κατεύθυνσης θα είναι 5 αλλά δεν θα είναι και τα πέντε πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων προσανατολισμού θα είναι 15 ώρες. Οι ώρες διδασκαλίας θα είναι παραπλήσιες με αυτές των μαθημάτων της Γ Λυκείου του 2014-15.
Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ Λυκείου του 2015-16 θα είναι 32 ώρες. Δηλαδή οι μαθητές θα έχουν δυο 7ωρα και τρία 6ωρα.
Ο μέσος όρος της βαθμολογίας θα εξάγεται από 4 μαθήματα ακόμα και αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί σε 5 μαθήματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το 5ο μάθημα, που θα διευρύνει τις επιλογές, δεν θα επηρεάζει τη βαθμολογία του άλλου επιστημονικού πεδίου. Για να γίνουμε πιο κατανοητοί δίνουμε το ακόλουθο παράδειγμα που αφορά υποψήφιο της Θεωρητικής που επιθυμεί εισαγωγή στις σχολές των ανθρωπιστικών σπουδών και στα παιδαγωγικά.
Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά ποιά μαθήματα πρέπει να επιλέξετε και ποιά Ομάδα Προσανατολισμού, ανάλογα με τη σχολή που επιθυμείτε, με τον Οδηγό Μαθημάτων

Δείτε την τρέχουσα Εξεαστέα Ύλη παρακάτω: