Γιατί Πρότυπο;

Γιατί Πρότυπο;


Πολυετής εμπειρία

Διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με γονείς, μαθητές


Καθηγητές

Άριστα καταρτισμένοι καθηγητές (μόνιμοι αποκλειστικοί συνεργάτες)


Αξιολόγηση

Αντικειμενική συστηματική αξιολόγηση (online)


Οργανωμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Απογευματινό ωράριο, κενή ημέρα, ελεύθερα τα Σαββατοκύριακα για κάθε μαθητή


Σύγχρονοι χώροι διδασκαλίας

Ιδιόκτητο κτίριο με 10 λειτουργικές αίθουσες και εποπτικά μέσα


Ανταγωνιστικά δίδακτρα

 


Συνέπεια

Άρτια οργάνωση και αυστηρός προγραμματισμός


Πλούσιο διδακτικό υλικό

Αξιόπιστα δικά μας βοηθήματα (ΔΩΡΕΑΝ για όλους τους μαθητές μας)


Επικοινωνία

Έγκαιρη και έγκυρη επικοινωνία με γονείς


Εξατομικευμένη υποστήριξη

για κάθε μαθητή μας


Ευελιξία προγράμματος σπουδών

Δυνατότητα ευέλικτης επιλογής του προγράμματος σπουδών του κάθε μαθητή με αντίστοιχες χρεώσεις