Θέματα - Λύσεις 2019

Θέματα - Λύσεις 2019


7/6   Έκθεση
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


10/6   Μαθηματικά Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου


10/6   Αρχαία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


12/6   Προγραμματισμός
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


12/6   Ιστορία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


12/6   Φυσική Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Εύη Μαλουμίδου


14/6   Χημεία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


14/6   Α.Ο.Θ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Άννα Δημοπούλου


14/6   Λατινικά Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


18/6   Βιολογία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου