Β` Λυκείου

Β` Λυκείου


Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Άγνωστο 2
Αρχαία Γνωστό 2
Γραμματική - Συντακτικό 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Λατινικά Γ' Λυκείου 2
Σύνολο 12

Ομάδα Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Γ.Π. 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Χημεία 2
Σύνολο 12

Η δωρεάν θερινή προετοιμασία 2 εβδομάδων της Β Λυκείου ξεκινάει στις 21 Αυγούστου. Δείτε περισσότερα εδώ:
Δωρεάν Θερινά