Β` Λυκείου

Β` Λυκείου


Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Άγνωστο 2
Λατινικά 2
Γραμματική - Συντακτικό 2
Προετοιμασία Γ` Λυκείου 2
Ιστορία Γ` Λυκείου 1
Σύνολο 11

Ομάδα Θετικών Σπουδών

2ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Χημεία Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Φυσική Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Σύνολο 12

Ομάδα Σπουδών Υγείας

3ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Χημεία Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Φυσική Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Βιολογία Γ` Λυκείου 1
Σύνολο 9

Ομάδα Σπουδών Οικονομίας

4ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Μαθηματικά Γ` Λυκείου 2
Προγραμματισμός Γ` Λυκείου 1
Α.Ο.Θ. Γ` Λυκείου 1
Σύνολο 10