Α` Λυκείου

Α` Λυκείου


Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Γεωμετρία 2
Σύνολο 12

Η δωρεάν θερινή προετοιμασία 2 εβδομάδων της Α Λυκείου ξεκινάει στις 21 Αυγούστου. Δείτε περισσότερα εδώ:
Δωρεάν Θερινά