Γ` Λυκείου

Γ` Λυκείου


Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 6
Ιστορία 3
Κοινωνιολογία 2
Σύνολο 14

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά 5
Σύνολο 16

Σπουδών Υγείας

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
Σύνολο 14

Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Σύνολο 14
Έναρξη χειμερινών μαθημάτων για Α`, Β` Λυκείου και Γυμνάσιο την 1η Σεπτεμβρίου. Δείτε πληροφορίες για τις εγγραφές.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και διαδικτυακά μέσω της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας alfaview σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της κυβέρνησης.
Οι σύχρονοι ιδιόκτητοι χώροι διδασκαλίας εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας μας 2310341518 ή στον χώρο του φροντιστηρίου