Γ` Λυκείου

Γ` Λυκείου


Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 6
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Σύνολο 14

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά 5
Σύνολο 16

Σπουδών Υγείας

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
Σύνολο 14

Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Σύνολο 14