Γ` Λυκείου

Γ` Λυκείου


Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
Ιστορία 2
Λατινικά 3
5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γ.Π. (3ο πεδίο) 1

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά (2ο πεδίο) 5
Βιολογία (3ο πεδίο) 2

Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
5ο Μάθημα Ώρες
Βιολογία Γ.Π. (3ο πεδίο) 1