Θέματα - Λύσεις 2018

Θέματα - Λύσεις 2018


8/6   Έκθεση
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Ζωή Δημοπούλου


11/6   Μαθηματικά Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου


11/6   Αρχαία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


13/6   Φυσική Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Εύη Μαλουμίδου


13/6   Ιστορία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


13/6   Προγραμματισμός
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου


15/6   Α.Ο.Θ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Άννα Δημοπούλου


15/6   Λατινικά Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


15/6   Χημεία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


19/6   Βιολογία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ