Μέτρα προστασίας και πρόληψης

Μέτρα προστασίας και πρόληψης


Μέτρα προστασίας και πρόληψης της διασποράς του κορωνοϊού

Χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους από μαθητές και καθηγητές
Αξιοποιούμε τους 2 ορόφους του φροντιστηρίου προς αποφυγή του συγχρωτισμού με κατάλληλη κατανομή των μαθητών.
Αξιοποιούμε τις 8 αίθουσες του φροντιστηρίου. Κάθε τμήμα έχει δική του αίθουσα που μένει κενή μετά τη χρήση προς απολύμανση και καθαρισμό.
Το μέγεθος των αιθουσών είναι 14τμ και εφαρμόζουμε τον μέγιστο αριθμό μαθητών 5 ανά αίθουσα, ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη μεταξύ τους απόσταση.
Υπάρχει ειδική μέριμνα για διάλλειμα των τμημάτων σε διαφορετικό χώρο και χρόνο.
Δεν χρησιμοποιούνται κλιματιστικά αφού υπάρχει φυσικός αερισμός.
Εφαρμόζουμε τις οδηγίες καθαρισμού και απολύμανσης για όλες τις επιφάνειες.
Τα μαθήματα μπορούν πραγματοποιηθούν δια ζώσης, διαδικτυακά ή και συνδυαστικά μέσω της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας alfaview σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της κυβέρνησης.
Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας μας 2310341518 ή στον χώρο του φροντιστηρίου και με δυναότητα διαδικτυακού εξ' αποστάσεως ραντεβού 9.00 - 21.00.