Θέματα - Λύσεις 2020

Θέματα - Λύσεις 2020


15/6   Έκθεση
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


17/6   Αρχαία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


17/6   Μαθηματικά Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου


19/6   Κοινωνιολογία
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


19/6   Βιολογία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου


22/6   Φυσική Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Εύη Μαλουμίδου


24/6   Προγραμματισμός
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


24/6   Ιστορία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ


26/6   Α.Ο.Θ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Άννα Δημοπούλου


26/6   Χημεία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ