Θέματα - Λύσεις 2020

Θέματα - Λύσεις 2020


15/6   Έκθεση
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Τσιώρα


17/6   Αρχαία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


17/6   Μαθηματικά Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου


19/6   Κοινωνιολογία
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Στέρκου


19/6   Βιολογία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δήμητρα Χατζηγεωργιάδου


22/6   Φυσική Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Εύη Μαλουμίδου


24/6   Προγραμματισμός
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Σωτήρης Παπάζης


24/6   Ιστορία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Τσιώρα


26/6   Α.Ο.Θ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Άννα Δημοπούλου


26/6   Χημεία Προσ.
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Πόλυ Τσαλίκη


Έναρξη χειμερινών μαθημάτων για Α`, Β` Λυκείου και Γυμνάσιο την 1η Σεπτεμβρίου. Δείτε πληροφορίες για τις εγγραφές.
Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και διαδικτυακά μέσω της ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας alfaview σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της κυβέρνησης.
Οι σύχρονοι ιδιόκτητοι χώροι διδασκαλίας εξασφαλίζουν τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Διαβάστε περισσότερα εδώ.
Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας μας 2310341518 ή στον χώρο του φροντιστηρίου