Γυμνάσιο

Γυμνάσιο


Πρόγραμμα Σπουδών

Α Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3

Β Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3

Γ Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 2

60€/μήνα για 3ώρες/εβδομάδα

100€/μήνα για 6ώρες/εβδομάδα

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο της γραμματείας μας 2310341518 ή στον χώρο του φροντιστηρίου.

 

Η σημασία του φροντιστηρίου

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο.

Προγράμματα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου
Ευέλικτα ωράρια
4-5μελή κλειστά τμήματα
Ειδικά τμήματα ένταξης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
Ιδιαίτερα χαμηλά δίδακτρα

Η θεμελίωση των γνώσεων και του τρόπου μελέτης

Μελετάμε μαζί τα μαθήματα της επόμενης μέρας
Καλύπτουμε τις απορίες
Καθοδηγούμε και ελέγχουμε το διάβασμα
Κατανέμουμε σωστά το χρόνο μελέτης και βελτιώνουμε την ποιότητά της
Συστηματοποιούμε τη μελέτη ώσντε να αφομοιώσει εναν αποδοτικότερο τρόπο προετοιμασίας σπίτι
Λύνουμε συμπληρωματικές ασκήσεις - εργασίες για να καλύψουμε τυχόν κενά και προχωράμε παρακάτω στην ύλη, όταν η μελέτη ολοκληρώνεται.
Μαθαίνουμε να ανταποκρίνεται σε γραπτές εξετάσεις πολύ πριν ζητηθούν στο σχολείο
Αξιολογούμε καθημερινά κάθε μαθητή και επικοινωνούμε με τους γονείς του