Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών


Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 6
Ιστορία 3
Λατινικά 3
Σύνολο 14

Θετικών Σπουδών

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Μαθηματικά 5
Σύνολο 16

Σπουδών Υγείας

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Φυσική 4
Χημεία 4
Βιολογία 3
Σύνολο 14

Οικονομίας & Πληροφορικής

Μάθημα Ώρες
Έκθεση 3
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 3
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Σύνολο 14

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

1ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Άγνωστο 2
Γραμματική - Συντακτικό 2
Προετοιμασία Γ` Λυκείου 2
Σύνολο 8

Ομάδα Θετικών Σπουδών

2ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Χημεία Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Φυσική Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Σύνολο 12

Ομάδα Σπουδών Υγείας

3ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Χημεία Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Φυσική Γενικής (+ ύλη Γ` Λυκείου) 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Βιολογία Γ` Λυκείου 1
Σύνολο 9

Ομάδα Σπουδών Οικονομίας

4ο επιστημονικό πεδίο
Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Προγραμματισμός Γ` Λυκείου 1
Α.Ο.Θ. Γ` Λυκείου 1
Σύνολο 8

Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Γεωμετρία 2
Σύνολο 12

Α Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3

Β Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3

Γ Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 2
Στο φροντιστήριο Πρότυπο παρέχουμε ιδιαίτερα χαμηλά δίδακτρα:

60€/μήνα για 3ώρες/εβδομάδα

100€/μήνα για 6ώρες/εβδομάδα

Για αναλυτικές πληροφορίες για το Γυμνάσιο δείτε περισσότερα.