Πρόγραμμα Σπουδών 2019

Πρόγραμμα Σπουδών 2019


Ανθρωπιστικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 5
Ιστορία 2
Μαθήματα Επιλογής Ώρες
Λατινικά 3
Βιολογία Γ.Π. 1

Θετικών Σπουδών

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθήματα Επιλογής Ώρες
Μαθηματικά 5
Βιολογία 2

Οικονομίας & Πληροφορικής

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 5
Πληροφορική 2
Μαθήματα Επιλογής Ώρες
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2
Βιολογία Γ.Π. 1

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Άγνωστο 2
Αρχαία Γνωστό 2
Γραμματική - Συντακτικό 2
Άλγεβρα Γ.Π. 2
Λατινικά Γ' Λυκείου 2
Σύνολο 11

Ομάδα Θετικών Σπουδών

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Γ.Π. 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Χημεία 2
Σύνολο 12

Γενικής Παιδείας

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Γεωμετρία 2
Σύνολο 12

Α Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3

Β Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3

Γ Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Νεοελληνική γλώσσα - έκθεση 1
Αρχαία ελληνική γλώσσα 2
Μαθηματικά 3
Φυσική - Χημεία 2
Στο φροντιστήριο Πρότυπο παρέχουμε ιδιαίτερα χαμηλά δίδακτρα:

60€/μήνα για 3ώρες/εβδομάδα

100€/μήνα για 6ώρες/εβδομάδα

Για αναλυτικές πληροφορίες για το Γυμνάσιο δείτε περισσότερα.