Θέματα - Λύσεις 2016

Θέματα - Λύσεις 2016


Έκθεση 16/5
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δημοπούλου Ζωή


Μαθηματικά Κατεύθυνσης 18/5
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Χατζηγεωργιάδου Δήμητρα

Αρχαία 18/5
Απαντήσεις

Μαθ/κά ΓΠ (Νέο & Παλαιό) 20/5
Ιστορία ΓΠ (Νέο & Παλαιό) 20/5
Βιολογία ΓΠ (Παλαιό) 20/5

Φυσική Πρ. (Νέο) 23/5
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Μαλουμίδου Εύη

Φυσική Πρ. (Παλαιό) 23/5
Ιστορία Πρ. (Νέο & Παλαιό) 23/5

Α.Ο.Θ. (Νέο & Παλαιό) 25/5
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Δημοπούλου Άννα


Προγραμματισμός (Νέο) 27/5
Βιολογία Πρ. (Νέο & Παλαιό) 27/5

Λατινικά (Νέο) 30/5
Απαντήσεις

Επιμέλεια: Στέρκου Δήμητρα

Χημεία Πρ. (Νέο) 30/5

Βιολογία ΓΠ (Νέο) 1/6